სიახლეები

ქართული ენის ცოდნის დონი განმსაზღვრელი ტესტირება

მიიღე ქართული ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ჩვენთან

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი გაძლევთ შესაძლებლობას განსაზღვროთ თქვენი ი ცოდნის დონე ქართულ ენაში.

ტესტი ეფუძნება ენობრივი კომპეტენციების შეფასების საერთო ევროპულ ჩარჩოს (CEFR) და ადგენს ქართული ენის ცოდნის შემდეგ დონეებს: A1, A2, B1, B2, C1.

 ტესტი განკუთვნილია მათთვის, ვისთვისაც ქართული არ არის მშობლიური ენა.

ტესტირების ღირებულება შეადგენს 40 ლარს. რეგისტრაციისთვის შეავსეთ მოცემული ფორმა