მემორანდუმები

სსიპ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“ 10/03/2016

სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 13/08/2014 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4/06/2014

სსიპ „სმართ ლოჯიქი“ 27/05/2014

თურქეთის იუსტიციის აკადემია 10/04/2014

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 24/03/2014

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 24/03/2014

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 17/03/2014

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 10/12/2013

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 10/12/2013

ბათუმის საზღვაო აკადემია 10/12/2013

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 10/12/2013

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 10/12/2013

ქუთაისის უნივერსიტეტი 10/12/2013

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 10/12/2013

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 10/12/2013

სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“ 25/11/2013

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 12/09/2013

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია თბილისი 5/05/2013

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 05/05/2017

საქართველოს პარლამენტის აპარატი 03/05/2018