წლიური ანგარიშები

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2021 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2020 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2019 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2018 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2017 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2016 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2015 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2014 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2013 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2012 წლის ანგარიში

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2011 წლის ანგარიში

2014-2016 წლის ანგარიში