ტრენერები

თამარ ჯანანაშვილი

ტრენერი

თამარი ჯანანაშვილი–ტრენერი, ფსიქოლოგი

2015 წლიდან დასაქმებულია სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში“, სოციალური უნარების ტრენინგების სამსახურში.

განათლება მიიღო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  2014 წელს მიენიჭა სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი, ზოგადი ფსიქოლოგიის მიმართულებით. 2017 წელს მიიღო მაგისტრის აკადემიური ხარისხი სპეციალიზაციით – ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება. 2018 წლიდან ჩართულია საქართველოს კოგნიტურ–ბიჰევიორალური თერაპიის საზოგადოების დიპლომისშემდგომ სასწავლო პროგრამაში.

2020 წელს გაიარა ტრენერთა ტრენინგი გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ხელშწყობითა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით და გახდა შეფასების ერთიანი სისტემის (CAF) სერტიფიცირებული ტრენერი.

2015-2016 წლებში ჩართული იყო იუსტიციის სამინისტროს ინოვაციური პროექტის  „50 საჯარო მოხელე“ დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების პროცესში და მიიღო სასწავლო პროგრამების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრების, პრეზენტაციებისა და სხვა ღონისძიებების სრული ციკლის მართვის გამოცდილება.

ასევე, მასშტაბური პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება“ ფარგლებში, ჩართული იყო ტრენინგსაჭიროებების კვლევის პროცესში, კოორდინაციას უწევდა და ატარებდა ტრენინგებს პიროვნული კომპეტენციების განვითარების სხვადასხვა თემაზე, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

2012-2015 წლებში მუშაობდა კვლევების მიმართულებით საზოგადოებრივი პოლიტიკის და სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტებში,ასევე ორგანიზაციაში – „მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის“. მას აქვს  ფსიქოდიაგნოსტიკური ინსტრუმენტის ადაპტირებისა და კვლევის პროცესში მონაწილეობის გამოცდილება ასისტენტ-მკვლევარის რანგში.

2012 წელს მუშაობდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. ჩართული იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სკოლამდელი განათლება“ ფარგლებში დაგეგმილი საგანმანათლებლო აქტივობების პროცესში.

იგი აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტებში. 2019 წელს იმყოფებოდა შვეიცარიაში, Universitäre Psychiatrische Kliniken UPK Basel–ის მიერ ორგანიზებულ ზამთრის სკოლაში. ამავე წელს, როგორც მიწვეულმა ტრენერმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე ჩაატრა ვორკშოპი გერმანიაში, AEGEE-Dresden–სათვის. 2016 წელს იმყოფებოდა მოლდოვაში ERASMUS + და FN-Forbundet  პროექტის Actors for Change ფარგლებში.

მისი ძირითადი საქმიანობა უკავშირდება ტრენინგებისა და პიროვნული კომპეტენციების განვითარების პროგრამების მართვას.

ტრენერისა და თანატრენერის რანგში მას აქვს სხვადასხვა ორგანიზაციის თანამშრომლებთან გუნდური შეჭიდულობის, ეფექტიანი კომუნიკაციისა და ინოვაციების მართვის ტრენინგების  ჩატარების გამოცდილება. იგი არის სერტიფიცირებული ტრენერი.