სიახლეები

ცხადდება რეგისტრაცია იურიდიული მიმართულების უფასო ტრენინგებზე

ცხადდება რეგისტრაცია იურიდიული მიმართულების უფასო ტრენინგებზე:

21 თებრვალი 10:00 სთ. - შრომითი უფლებები- https://goo.gl/aHb78y

21 თებერვალი 10: 00 სთ. - საოჯახო-მემკვიდრეობითი სამართალი- https://goo.gl/Ad7mmf

21 თებერვალი 10:00 სთ. - სამოქალაქო სამართალი და დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის მეთოდები- https://goo.gl/4GDZUr

21 თებერვალი 14:00 სთ. - კონსტიტუციების მიღება, გადასინჯვა და ახალი რედაქცია - https://goo.gl/bjBV8q

21 თებერვალი 14:00 სთ. - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები - https://goo.gl/iJNf1y

ტრენინგები ტარდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ტრენინგზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა აქვს საკითხით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს 14 წლის ასაკიდან.

ტრენინგზე რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 17 თებერვალი.