კონტაქტი

თბილისი

(+995 32) 294 22 70
trainingcenter@tcj.gov.ge

ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №1


ყვარელი

(+995 32) 294 22 60,
Kvareli@tcj.gov.ge

ილიას გორა, ყვარელი, 4800