დირექტორი

 

ვახტანგ ჟვანია

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი

დაბადების თარიღი: 02.04.1987

 

განათლება

09.2019 - დღემდე სამართლის დოქტორანტი, ქართულ - ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა

09.2007 - 07.2009 სამართლის მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

09.2003 - 07.2007 სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო გამოცდილება

04.2021 – 11.2022 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციის უფროსი

07.2019 - 04.2021 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელი

04.2019 - 04.2021 საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო - საკონსულტაციო საბჭოს წევრი

09.2017 - 04.2021 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი

09.2015 - 07.2019 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორი

01.2013 – 05.2015 ააიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი

06.2009 - 09.2010 საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე

05.2006 - 05.2007 საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სპეციალისტი

 

აკადემიური საქმიანობა

09.2021 - დღემდე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორი

09.2014 - დღემდე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი

 

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული