ტრენერთა ტრენინგი

ტრენინგის მიზანი:

ტრენინგების დაგეგმვისა და წარმართვისათვის საჭირო ცოდნის შეძენა და შესაბამისი უნარების განვითარება

გუნდური შეჭიდულობის ტრენინგი

რაც უფრო მეტად არის შეჭიდული გუნდი, მით მაღალია ორგანიზაციის მუშაობის ეფექტიანობა. ამ მიზნით, სხვადასხვა ორგანიზაციები მიმართავენ გუნდური შეჭიდულობის სპეციალურ ტრენინგს.

ყვარლის კომპლექსი

იუსტიციის სასწავლო კომპლექსი ყვარელში წარმოადგენს სასწავლო ფუნქციის, თანამედროვე სტანდარტებისა და კომფორტული ინფრასტრუქტურის მქონე კომპლექსს, რომელიც მონაწილეებს სთავაზობ ტრენინგ მომსახურებას, სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებასა და მაღალი კლასის სასტუმრო ოთახებს

სიახლეები

იხილეთ ყველა სიახლე

პარტნიორები